zavřít

Pokročilé vyhledávání 

Aktuální výběr

Oblast
Sezóna
Productline

Zrušit

Změna klimatu a květinové cibule

Klimatické změny

Klimatické změny. Skleníkový efekt. Oteplování země emisemi výfukových plynů vytváří skleníkový efekt, který bohužel stále častěji způsobuje extrémní klimatické podmínky. Jeden rok jsou vodní toky na začátku března pokryté ještě tlustou vrstvou ledu, v dalším roce je v tuto dobu jaro již v plném běhu. To samozřejmě ovlivňuje i sektor cibulovin, což pociťují jak výrobci, tak samozřejmě i koncoví spotřebitelé. Těmto klimatickým změnám můžeme čelit pěstováním květinových cibulí s různými dobami kvetení, rozdílnými nároky na chlad a dalšími („extrémnějšími“) podmínkami růstu. Tyto změny jsou spojené s dalšími požadavky týkajícími se použití cibulí ve veřejných prostorách: společnost Verver Export a pěstitelé jsou konfrontováni s měnící se poptávkou a společnost Verver Export reaguje na tuto poptávku novými koncepty.

Vitalkultur 2030

Podle vize Vitalkultur 2030 zvládne sektor květinových cibulí tuto výzvu koncentrováním se na trvalou udržitelnost, technologický vývoj a rozmanitost druhů. Změnou klimatu jsou kultury květinových cibulí vystavené stále větším rizikům. Pěstitelé musí najít řešení pro stále extrémnější klimatické podmínky, povodně, období sucha a zasolení. Je v zájmu a i odpovědností tohoto sektoru přispět k dosažení klimatických cílů stanovených v rámci vize v Evropě a Holandsku (Vitalkultur 2030).

Nulová energie

Aspekt, který k tomu přispívá, se koncentruje na oblast energetiky. Tato oblast si stanovila pro rok 2030 za cíl nulovou energii. Vize popisuje celou řadu příkladů, jak lze tohoto cíle dosáhnout, jako například vývoj nových metod pro využití slunečního záření v létě pro energetickou poptávku v době špičky v obdobích sucha nebo pro konzervování květinových cibulí, vývoj inovativních technologií pro sušení a skladování květinových cibulí, které snižují energetickou spotřebu, připojení na regionální „smart Grids“ (inteligentní sítě elektrické energie), přičemž firmy pěstující květinové cibule spolupracují s dalšími spotřebiteli energie v rámci inteligentního řízení energie.

Trvale udržitelné hospodaření s půdou

Jak dokazují praktické příklady je trvale udržitelné hospodaření s půdou stále důležitější: použití biologických prostředků pro boj se škůdci a vývoj preventivních systémů a systémů včasného varování pro cílený boj s nemocemi.

Zdroj: Duurzaam Bedrijfsleven (Věstník trvale udržitelné hospodaření)