zavřít

Pokročilé vyhledávání 

Aktuální výběr

Oblast
Sezóna
Productline

Zrušit

Praktické testy pro optimální poradenství

Naslouchání a vývojové trendy

Praktické testy s cibulovinami na veřejných zelených plochách poskytují společnosti Verver Export dobrý základ pro prodej nových odrůd a nových aplikací zákazníkům. Společnost Verver Export má své vlastní testovací lokality ve Francii, Švédsku, Německu a Nizozemsku, ale také se hodně testuje u našich stálých, věrných zákazníků.

Optimální poradenství

„Zákazníkům rádi poskytneme optimální poradenství k našim produktům a konceptům. To se týká nejen kvality, ale také správného produktu na správném místě,“ říká Tijmen Verver. „Informace o odolnosti vůči zimě, víceletém kvetení nebo vlastnostech zplanění od našich pěstitelů nezískáváme. Pěstitelé totiž pěstují a sklízí každý rok a mají pouze přehled o aspektech, jako je odolnost vůči chorobám a reprodukční faktor při kultivaci. Tyto parametry můžeme někdy pro naše zákazníky vyjádřit v měřítku použitelnosti, ale není to vždy záruka.“

Ředitel společnosti Verver Export dělá vše pro to, aby rady byly kvalitní a fundované – prioritní cíle podniku se nenesou jen tak bezdůvodně v duchu hesla „Společně k barevné, udržitelné veřejné zeleni“. „Musíme se neustále rozvíjet“, dodává ředitel. „Není to o pouhém začleňování nových odrůd do katalogu“.

   

Testovací lokality

Společnost Verver Export má v Evropě několik testovacích lokalit. Zde se testuje nejen vizuální přitažlivost výsadby, ale zejména výkonnost v různých typech půdy, při mořském nebo kontinentálním podnebí, odolnost vůči zimě, odolnost vůči suchu a trvanlivost (víceleté kvetení / zplanění). Každá lokalita se zaměřuje na určitý parametr. Například ve Švédsku se testuje hlavně odolnost vůči zimě a úspěšnost semen na květinových loukách v kratší letní sezóně. V Německu se testuje víceleté kvetení i odolnost vůči suchu. Ve Francii testujeme odolnost určitých letních konceptů vůči suchu a zimě. Stručně řečeno: provádíme mnoho testů a zpracováváme mnoho výsledků.

Jedním z dlouhodobých výzkumů je víceleté testování cibulovin vysazených do trávy. Je důležité zjistit, jak se různé kultivary po vysazení do trávy rozmnožují v různých typech půdy. Společnost Verver Export provádí tyto testy již více než 10 let a každý rok je doplňuje novými kultivary, které jsou zahrnuty v samostatném katalogu odrůd. Po 3 až 5 letech je k určitému kultivaru vydáno stanovisko, které zní: „vhodný“ nebo „nevhodný“ do směsi pro výsadbu strojem na sázení cibulovin v trávě nebo dokonce vhodný pro zařazení do katalogu The Naturals, protože se velmi dobře rozmnožuje.

Kreativní tým

„Abyste výsledky testů mohli efektivně převést do prodejního programu, ale také navrhnout nové koncepty výsadby, potřebujete k tomu lidi z různých oborů. Ty jsem našel a utvořil z nich kreativní tým Verver Export,“ vysvětluje Verver. „Koncepty výsadby a nové kombinace připravují hlavně Jacqueline van der Kloet a Josie Laferte, i když i já sám rád vymýšlím nové směsi cibulovin,“ směje se Tijmen. „Stanovení výsledků testů, jejich analýzu a zapracování do prodejního programu mají na starost Monique Samson a Miek Stap. Ale změřit ještě neznamená vědět – samotné znalosti nestačí a musí se s nimi dále pracovat!“

Naslouchání a vývojové trendy

Trh s veřejnou zelení je v plném proudu. Místní správy se musejí vypořádat s těsnými rozpočty, nedostatečně vyškoleným personálem a trendem směrem k větší biodiverzitě a udržitelné veřejné zeleni. „Především musíme naslouchat svým zákazníkům“, říká Tijmen Verver. „Díky naslouchání a porozumění problematice můžeme s našimi produkty vyvíjet nové koncepty, které budou splňovat potřeby v evropských zemích.“

Kreativní tým a technici se zabývají novými vývojovými trendy, které si kladou za cíl usnadnit práci zákazníkům s nedostatkem personálu pro zajištění větší výsadby. Také sledují nový vývoj v oblasti konceptů přispívajících k biodiverzitě a také konceptů, které v krátkodobém horizontu souvisejí s typickými klimatickými problémy, jako je sucho nebo vysoké srážky. Myslí se na všechno, ale nezůstává se jen u přemýšlení. V současné době je v praxi testováno mnoho nových vývojových trendů, protože bez praktických testů je nelze zavádět!